The association between long-term acenocoumarol treatment and vitamin D deficiency.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Frontiers in Endocrinology (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1664-2392
EISSN
1664-2392
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
article 226
Strony od-do
8
Numer tomu
9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 5
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000060172
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych