DWUWYMIAROWA FUNKCJA KORELACJI OBRAZÓW WAD TYPU SQUAT W DIAGNOSTYCE SZYN KOLEJOWYCH METODĄ SKATEROMETRII LASEROWEJ
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
TTS Technika Transportu Szynowego
ISSN
1232-3829
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS"
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
7-8
Strony od-do
24-29
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule zastosowano dwuwymiarową funkcję korelacji do oceny podobieństwa obrazów wad szyn kolejowych, uzyskanych metodą skaterometrii laserowej. Obrazy te powstają w wyniku rozproszenia wiązki lasera. Jako obiekt badań wybrano wady kontaktowo – naprężeniowe typu squat. Proponowana metoda polega na porównaniu obrazu wady z obrazem jej wzorca. W obliczeniach funkcji korelacji tych obrazów, wykorzystano dwuwymiarową szybką transformację Fouriera. Transformaty obydwu obrazów poddano operacji splotu. Następnie wyznaczono odwrotną transformatę, w wyniku której uzyskano obraz funkcji korelacji. Charakterystycznym efektem podobieństwa tych obrazów jest obraz z ostrym, wyrazistym pikiem. Wartość liczbowa tej funkcji stanowi miarę podobieństwa obrazów wady i wzorca. Ten oryginalny algorytm wyznacza nowe możliwości w diagnostyce szyn kolejowych.
Język
en
Treść
Two-dimensional cross-correlation function of images, that have been obtained as a result of laser scatterometry of the contacttension flaws squat type of railway rails in the paper. Proposed method consists in comparison of flaw image and standard image. That images are the result of the laser beam dispersion from flaw or from its step standard and from mirror surface of rail head. The discrete Fourier transform has been exploited in the calculation of cross-correlation function. Fourier transforms of both images are multiplies each other. Then the image of the reverse of Fourier transform is calculated, which is the image of cross-correlation function. That function is the measure of similarity the images of flaw and standard. The image of sharp and distinctive peak is the characteristic effect of similarity of both images.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
discipline:Informatyka – dziedzina nauk technicznych
discipline:Transport
discipline:Computer science – field of technical sciences
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:815653