Realizacja procesu logistycznego w przedsiębiorstwie transportowym w aspekcie obniżenia kosztów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-2345
EISSN
Wydawca
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
217-228
Numer tomu
I
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
proces logistyczny
proces transportowy
wskaźniki efektywności
en
logistic process
transport process
performance indicators
Streszczenia
Język
pl
Treść
Efektywna i skuteczna organizacja procesów transportowych w przedsiębiorstwie ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów logistycznych, a także na podniesienie standardu obsługi klienta. W artykule autorzy zaprezentowali wskaźniki efektywności systemów transportowych oraz szczegółowe wskaźniki efektywności operacji transportowych. Ponadto przedstawiono algorytm realizacji procesów transportowo-spedycyjnych w badanym przedsiębiorstwie transportowym.
Język
en
Treść
An effective and efficient organization of transport processes in the company has a direct influence on the reduction of logistics costs as well as on improving customer service standards. In the article, the authors presented the indicators of the efficiency of transport systems and detailed indicators of the effectiveness of transport operations. Furthermore, an algorithm for the implementation of transport-forwarding processes in the transport enterprise was presented.
Cechy publikacji
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Management – field of humanities
Management – field of economics
discipline:Ekonomia
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Economics
discipline:Management – field of economics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:861011