Badania i analiza Fouriera sygnałów wad head checking w skaterometrii laserowej szyn
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu i Elektrotechniki (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
TTS Technika Transportu Szynowego
ISSN
1232-3829
EISSN
Wydawca
Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS"
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
10
Strony od-do
2605 -2615
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Transcomp 2013
Początek konferencji
Koniec konferencji
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule wykazano celowość badań wad head checking zlokalizowanych na powierzchni tocznej szyn kolejowych. Zaproponowano do tego celu metodę skaterometrii laserowej. Zaprezentowano wzorce i model fizyczny rozproszenia wiązki lasera na takich wadach. Dokonano laboratoryjnych badań eksperymentalnych. Otrzymane wyniki poddano transformacji fourierowskiej i dokonano ich analizy. Wskazano dalsze kierunki badań w oparciu o sygnały dwuwymiarowe.
Język
en
Treść
The paper presents the necessity of investigation of head checking flaws occurring on the surface of the rail's head. The laser scatterometry was proposed to solve this task. The patterns and physical model of laser beam scattered in these flaws were presented. Laboratory experiments were conducted. Obtained results were analyzed with the use of Fourier transform. Further research areas basing on 2D signals were pointed out.
Cechy publikacji
Ekonomia
Transport
Economics
Transport
discipline:Elektrotechnika
discipline:Fizyka
discipline:Transport
discipline:Electrical engineering
discipline:Physics
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:584214