Application of the survival trees for estimation of the propensity to accepting a job and resignation from the Labour Office mediation by the long-term unemployed people
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (Uniwersytet Szczeciński)
Książka
Tytuł książki
Problems, methods and tools in experimental and behavioral economics : Computational Methods in Experimental Economics (CMEE) 2017 Conference
Data publikacji
2018
ISBN
9783319991863
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Application of the survival trees for estimation of the propensity to accepting a job and resignation from the Labour Office mediation by the long-term unemployed people
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
141-154
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
Kaplan-Meier estimator
survival trees
long-rank test
registered long-term unemployment
PL
estymator Kaplana-Meiera
drzewa przeżycia
test log-rank
rejestrowane długotrwałe bezrobocie
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
CMEE
Nazwa konferencji
Computational Methods in Experimental Economics (CMEE) 2017
Początek konferencji
2017-11-30
Koniec konferencji
2017-12-01
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
61362
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych