Diagnostyczne badania wykwitów solnych na restaurowanych elewacjach. Cz. 2, Badania zapraw i tynków
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Ochrona przed Korozją (12pkt w roku publikacji)
ISSN
0473-7733
EISSN
2449-9501
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
43-47
Numer tomu
61
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
polski
zaprawa
tynki
wykwity solne
struktura porowatości
angielski
mortar
plaster
salt efflorescence
pore structure
Streszczenia
Język
polski
Treść
W budynku nieczynnej już kopalni wykonano kompleksowe modernizacyjne prace budowlane. Po wbudowaniu nowych materiałów elewacyjnych i wykonaniu tynków wewnętrznych pojawiły się problemy z wykwitami solnymi. W celu rozpoznania przyczyn wysoleń pobrano próbki cegły i zapraw i poddano je badaniom fizycznym, chemicznym a także wykonano analizy rentgenograficzne (XRD). Zaprawy murarskie okazały się mniej porowate i szczelniejsze w porównaniu z cegłami. Analizy chemiczne wykazały powstawanie siarczanów i węglanów mających swoje główne źródło w nowych zaprawach spajających wbudowane cegły. W celu sprawdzenia skuteczności zabiegów ochronnych dla tynków zwrócono uwagę na ich właściwości kapilarne na tle wybranych materiałów referencyjnych. Badania wykazały ich odporność mimo znacznych różnic w strukturze w stosunku do typowego makroporowatego tynku renowacyjnego.
Język
angielski
Treść
Complex modernization of building works were carried out in industrial building of unemployed coal mine. Some problems with salt efflorescsnces took place after putting new elevation materials and internal wall plasters. In order to find the reasons of the efflorescences, samples of bricks and mortars were taken and subjected to physical and chemical examinations. Additionally X-ray diffraction analyses were made. Masonry mortars appeared to be less porous and tighter in comparison to bricks. Chemical analyses proved the formation of sulphates and carbonates, having their main source in new mortars sticking new bricks built into. In order to control the efficiency of protective operations of plasters attention were focused into capillary properties among of selected reference materials. The tests proved their resistance in spite of substantial differences in theirs structure in comparison to typical large porous renovation plasters.
Cechy publikacji
artykuł naukowy
zrecenzowano naukowo
Inne
System-identifier
PX-5c4ed72ad5defe3aed829c0c
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych