Badania możliwości uzyskania barwnych dekoracji nie zawierających związków ołowiu i kadmu dla szkła oświetleniowego i gospodarczego
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Szkło i Ceramika
ISSN
0039-8144
EISSN
Wydawca
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
2
Strony od-do
22-25
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
polski
topnik ceramiczny
farba ceramiczna
angielski
ceramic flux
ceramic colour
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule omówiono badania mające na celu opracowanie topników nie zawierających związków ołowiu i kadmu oraz farb ceramicznych na ich bazie dla szkła oświetleniowego i gospodarczego. Określone zostały parametry fizykochemiczne topników i barwnych dekoracji wraz z ich metodami oznaczania.
Język
angielski
Treść
In the work the results of research on the development of lead- and cadmium-free fluxes and ceramic colours designed on their basis are presented. The designed colours are for lighting and household use. Physical and chemical parameters of fluxes and colorful decorations were determined. The measuring methods are thoroughly described.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
zrecenzowano naukowo
Inne
System-identifier
PX-5d258be1d5de9f3492a53858