Analysis of ultra-weak photon emission from craft beers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE)
Data publikacji
2018
ISBN
978-1-5386-6937-2
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Analysis of ultra-weak photon emission from craft beers
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
175-178
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
angielski
ultra weak luminescence
quality
craft beers
photons
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE)
Początek konferencji
2018-09-09
Koniec konferencji
2018-09-12
Lokalizacja konferencji
Racławice
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Photon emission from 7 different craft beers manufactured for “Trzech Kumpli” brewery was analyzed. According to Popp’s hypothesis, the quality of food can be significantly related to the optimal and characteristic level of photon emissions from the food products. The analysis of the correlation between the intensity of photon emission and the percentage of alcohol, extract as well as the degree of bitterness of tested beers expressed in IBU was carried out. The intensity of photon emission during the measurements was also analyzed. Statistically significant differentiation in photon emission was found within analyzed beer, while the intensity of photon emission was at a similar level during the measurements. The correlation coefficient R between the predicted number of emitted photons and the percentage of alcohol, extract or degree of bitterness was 0.8637, 0.7926 and 0.9820, respectively.
Inne
System-identifier
UPWrd172f55eff794b9888ef718998fa85dc
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych