Charakterystyka odporności cieląt do 6 miesiąca życia. Zagrożenia i możliwości sparcia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Medycyny Weterynaryjnej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Noworodek a środowisko. (Cz. 13). Cielę to przyszła krowa
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-952666-1-4
Wydawca
Zakład Immunologii i Prewencji Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Charakterystyka odporności cieląt do 6 miesiąca życia. Zagrożenia i możliwości sparcia
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
131-142
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Inne
System-identifier
PX-5c518b0cd5de62f432861cf0