Charakter prawny decyzji Ministra Sprawiedliwości w sprawie wpisu na listę radców prawnych i jej skutki dla kontroli sądu administracyjnego. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2018 roku (sygn. II GZ 895/17)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Orzecznictwo Sądów Polskich
ISSN
0867-1850
EISSN
Wydawca
Wolters Kluwer SA (na zlecenie Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
2
Strony od-do
149-156
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.20
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
postępowanie sądowoadministracyjne
decyzja Ministra Sprawiedliwości w przemiocie uchylenia uchwały o odmowie wpisu na listę radców prawnych
rozstrzygnięcie sprawy w administracyjnym toku instancji
środek zaskarżenia
en
proceedings before administrative court
decision of the Minister of Jusitce setting aside a resolution refusing an entry on the list of attorneys of law
resolution of the case in the course of administrative instances
means of appeal
Cechy publikacji
Prawo
Law
discipline:Prawo
discipline:Law
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:918168