The concept of walking robot for mining industry
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Mining goes digital : Proceedings of the 39th International Symposium "Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry" (APCOM 2019), June 4-6, 2019, Wroclaw, Poland
Data publikacji
2019
ISBN
9780367336042
Wydawca
CRC Press/Balkema
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
The concept of walking robot for mining industry
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
678-685
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
automatyzacja
autonomiczny robot mobilny
synteza geometryczna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
APCOM 2019
Nazwa konferencji
39th International Symposium "Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry"
Początek konferencji
2019-06-04
Koniec konferencji
2019-06-06
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000221498