Corrosion of electrodeposited nickel with graphene oxide and its effect on hydrogen evolution in water electrolysis
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ochrona przed Korozją
ISSN
0473-7733
EISSN
2449-9501
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
Strony od-do
220-224
Numer tomu
62
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
en
Nickel; Graphene oxide; Hydrogen evolution; Anodic oxidation; Electrocatalysis
Streszczenia
Język
en
Treść
Large scale production of hydrogen by water electrolysis needs effective electrodes made from cheap earth - abundant materials. Widely used are nickel electrodes whose effectiveness can be improved by carbon materials, including graphene and graphene oxide (GO). In this work, electrodeposits of nickel (Ni) and of nickel with GO (Ni/GO) were obtained from the Watts solution without and with GO, respectively. Ni deposits were flat, whereas Ni/GO deposits had cauliflower morphology with developed surface area. Electrochemical behaviour was examined in 0.1 M Na2SO4 . In comparison with Ni, Ni/GO showed higher corrosion rate, higher anodic polarization currents, and higher cathodic hydrogen evolution reaction (HER). Voltammetric cycling to potentials of passivation caused a rise in HER for both materials, but for Ni/GO it was significantly higher. Enhanced HER on Ni/GO was explained mainly by the formation of larger amounts of catalytically active Ni oxides/hydroxides.
Cechy publikacji
Chemia
Inżynieria materiałowa
Chemistry
Materials science
discipline:Chemia
discipline:Chemistry
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:918752
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych