Hydrothermal carbonization of brewery’s spent grains for the production of solid biofuels
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
eng
Czasopismo
Beverages
ISSN
2306-5710
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
nr 5
Strony od-do
1-12
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pol
hydrotermalna karbonizacja
HTC
wysłodziny,
biomasa odpadowa
paliwo stałe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000219581