Lab-scale evaluation of possible mercury speciation in flue gas and mercury emission from combustion of pulverised solid fuels
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
The XXII International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2018), Dubna, Russia, April, 23-27, 2018
Data publikacji
2019
ISBN
Wydawca
EDP Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Lab-scale evaluation of possible mercury speciation in flue gas and mercury emission from combustion of pulverised solid fuels
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
1-5
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
emisja rtęci
spalanie paliw
ograniczenie emisji
inwentaryzacja emisji
specjacja rtęci
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
AYSS-2018
Nazwa konferencji
The XXII International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists
Początek konferencji
2018-04-23
Koniec konferencji
2018-04-27
Lokalizacja konferencji
Dubna
Kraj konferencji
RU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000218676
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych