Modelling of thermal and flow processes in a thermal energy storage unit with a phase-change material
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 14th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering
Data publikacji
2019
ISBN
9783030049744
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Modelling of thermal and flow processes in a thermal energy storage unit with a phase-change material
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
795-805
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
akumulacja ciepła
procesy cieplno-przepływowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering
Początek konferencji
2018-06-20
Koniec konferencji
2018-06-23
Lokalizacja konferencji
Polanica Zdrój
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000220313