Odpady komunalne w Polsce - problematyka zarządzania i zagospodarowania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie (7pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-1560
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
294-302
Numer tomu
nr 31
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
management
waste management
recycling
pl
zarządzanie
recykling
gospodarka odpadami
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
In the field of municipal waste management many problems are constantly identified. Proper waste management is a key element for ensuring efficient resource use and sustainable economic growth. The aim of this article is to present and analyze issues in the field of urban waste management in Poland. The study includes a description of the “Krajowy plan gospodarki odpadami 2022”. This document presents the scope of actions necessary to ensure integrated management of objects that are no longer usable. The constantly increasing amount of waste creates the need to take proper measures to reduce the amount of waste production and to optimize the usage of substances contained in waste. For this purpose, innovative methods of waste management and recycling were introduced. In addition, based on statistical data from the past few years, an analysis of municipal waste management in Poland was carried out.
Język
pl
Treść
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi nieprzerwanie identyfikuje się wiele problemów. Odpowiednie zarządzanie odpadami jest podstawowym elementem zapewniającym efektywne użytkowanie zasobów czy zrównoważony wzrost gospodarczy. Celem artykułu jest prezentacja i analiza zagadnień z dziedziny zagospodarowania oraz zarządzania odpadami komunalnymi w Polsce. W opracowaniu zawarto charakterystykę Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. Dokument ten przedstawia zakres działań niezbędnych dla zapewnienia zintegrowanej gospodarki przedmiotami, które nie są już użyteczne. Nieustannie wzrastająca ilość odpadów stwarza potrzebę podejmowania działań mających na względzie zmniejszenie rozmiaru ich wytwarzania oraz optymalnego wykorzystania substancji zawartych w odpadach. W tym celu przybliżono innowacyjne metody zagospodarowywania i recyklingu odpadów. Ponadto, w oparciu o dane statystyczne z ostatnich kilku lat, przeprowadzono analizę gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
59131
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych