SWITCHING AND LIGHTNING OVERVOLTAGES AND THE REQUIRED WITHSTAND VOLTAGE BETWEEEN THE OPEN CONTACTS OF 245 KV CIRCUIT BREAKERS
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Prace Instytutu Elektrotechniki
ISSN
0032-6216
EISSN
Wydawca
Instytut Elekrotechniki
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
274
Strony od-do
43-60
Numer tomu
63
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
high voltage circuit breakers
switching inductive and capacitive currents
switching and atmospheric overvoltage
lightning arresters
pl
wyłączniki najwyższych napięć
łączenie prądów indukcyjnych i pojemnościowych
przepięcia łączeniowe i atmosferyczne
ograniczniki napięcia
Streszczenia
Język
en
Treść
This paper deals with the surges generated in the network during switching operations and lightning surges. The level of both kinds of surge was compared with the required dielectric strength between the open contacts of 245 kV circuit breakers. Overvoltages greater than the electrical withstand voltage of the circuit breaker can cause arc ignition between the circuit breaker’s open contacts and power engineering service s have reported such cases. The results of such failures can be very serious. This is a problem especially for single-break circuit breakers, in which the stresses on the electrical insulation between the open contacts of the breaker are very high. A method for selecting lightning arresters to lower the overvoltages is proposed. The switching of short-circuit currents by a circuit breaker may cause a weakening of the circuit breaker chamber’s insulation and reduce its electrical withstand and durability.
Język
pl
Treść
Przedstawiono sposób oceny wartości przepięć generowanych w sieci pomiędzy otwartymi stykami wyłącznika podczas operacji łączeniowych i wyładowań piorunowych. Wartości przepięć porównano z wartościami napięć probierczych wyłączników. Zaproponowano sposób doboru ograniczników napięcia. Wyłączanie prądów zwarciowych może powodować osłabienie izolacji komory wyłącznika zmniejszając jego wytrzymałość elektryczną i trwałość łączeniową. W energetyce zgłaszano przypadki zapłonów łuku na otwartych stykach wyłączników, tego rodzaju awarie mogą być bardzo groźne w skutkach. Problem ten dotyczy przede wszystkim wyłączników jednoprzerwowych, w których naprężenia elektryczne izolacji przerwy pomiędzy stykowej wyłącznika są bardzo duże. Z tego powodu pojawiają się postulaty zwiększenia liczby łączeń podczas badań typu wyłącznika, jakie należy wykonywać bez wymiany jakichkolwiek części komory wyłącznika, czy też napędu.
Cechy publikacji
Elektrotechnika
Energetyka
Electrical engineering
Energetics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:775190
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych