Badania wybranych właściwości i struktury polimerowych połączeń spawanych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN
1899-3524
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
1063-1068
Numer tomu
R.9, nr 1 (30)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
en
Treść
Study of performance of polymeric materials used in car bumpers were carried out. In this article studies were performed: differential scanning calorimetry, studies of tensile strength. Studies have shown that a polymeric materials welding process causes changes in the tested samples. As a result of welded connections was noted an changes in the melting and the crystallization temperature of the materials. The microstructure of tested materials also has changed as a result of welded connections. The lower values of tensile strength of tested materials before welding process was registered.
Język
pl
Treść
Przeprowadzono badania właściwości użytkowych materiałów polimerowych stosowanych na zderzaki samochodowe. W ramach badań analizowano zmiany właściwości termicznych metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej badanych materiałów po procesie spawania, wykonano pomiary wytrzymałości na rozciąganie, zbadano pod mikroskopem mikrostrukturę próbek. Badania wykazały, że proces spawania powoduje zmiany w badanym materiale. Na skutek spawania uzyskano zmiany temperatury topnienia i krystalizacji badanych materiałów. Mikrostruktura badanych tworzyw również uległa zmianie. Zarejestrowano niższe wartości wytrzymałości na rozciąganie próbek z materiałów łączonych po procesie spawania.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
50827