Analiza formalno-prawnych aspektów rozwoju polskiej energetyki wiatrowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (Politechnika Częstochowska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
ISSN
1899-3524
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
1516-1521
Numer tomu
R.9, nr 1 (30)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
en
Treść
The article presents the current situation on the energy market, which is conditioned on gradual move away from generating energy from conventional sources for renewable energy. These changes are associated with a significant increase in greenhouse gas emissions during the last few years. The main part of the article is devoted to the presentation and assessment of legal and formal aspects the development of the Polish wind energy. Particular attention was paid to the issues related to support producers of „green” energy in the light of the new Law on Renewable Energy Sources.
Język
pl
Treść
Praca ma na celu przybliżenie aktualnej sytuacji na rynku energii, która uwarunkowywana jest stopniowym odchodzeniem od pozyskiwania energii ze źródeł konwencjonalnych, na rzecz odnawialnych źródeł energii. Zmiany te mają związek ze znacznym wzrostem emisji gazów cieplarnianych w czasie ostatnich kilkudziesięciu lat. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest przedstawieniu charakterystyki i oceny inwestycji w farmy wiatrowe na terenie Polski oraz ich uwarunkowaniom formalno-prawnym. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane ze wsparciem producentów „zielonej” energii w świetle nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
50900