"Konfucjańska merytokracja" : filozoficzne postawy, instytucjonalne rozwinięcia oraz wizje na przyszłość
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Azjatyckie pogranicza kultury i polityki
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-8019-665-0
Wydawca
Wydawnictwo Adam Marszałek
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
"Konfucjańska merytokracja" : filozoficzne postawy, instytucjonalne rozwinięcia oraz wizje na przyszłość
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
140-168
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,29
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
konfucjanizm
merytokracja
egzaminy do cesarskiej administracji
Bai Tongdong
EN
meritocracy
Confucianism
the imperial examinations
Bai Tongdong
Streszczenia
Język
PL
Treść
W niniejszym szkicu omówiono trzech wątki związane z kategorią „konfucjańskiej merytokracji”. Pierwszy z nich dotyczy rozumienia merytokracji w pismach klasyki konfucjańskiej. Lektura traktatów pozwoli na odpowiedz na pytanie, jakie miejsce zajmował ideał merytokracji w myśli konfucjańskiej? Drugi wątek odnosi się do praktyki ustrojowej w Państwie Środka w okresie dynastycznym, w szczególności otwartych egzaminów do państwowej administracji cesarskiej, łączonych z konfucjanizmem. Postawić można pytanie o to, czy, na ile, zasada merytokratyczna była realizowana w praktyce przy pomocy tej instytucji? Trzeci motyw dotyczy współczesnych prób rozwijania w nowych okolicznościach projektów ustrojowych bazujących na merytokracji o korzeniach konfucjańskich. Czy jednak projekty spod sztandaru konfucjańskiej merytokracji stanowią alternatywę dla demokracji liberalnej?
Język
EN
Treść
In this paper, we discuss three issues related to “Confucian meritocracy”. The first concerns the way meritocracy is understood in the Confucian classics. This will allow us to answer the question, what is the place of ideal of meritocracy in Confucian thought? The second topic refers to the political system of the Middle Kingdom during the dynastic period, in particular, an open civil service examination system, often linked with Confucianism. The question is, whether, and how, meritocratic principle was implemented by this institution? The third theme concerns the contemporary attempts to develop in a new circumstances, political projects based on meritocracy on Confucian roots. Are the projects under the banner of the “Confucian meritocracy” provide an alternative to liberal democracy?
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
60010