Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wadliwego wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony : uwagi de lege lata i de lege ferenda
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (4pkt w roku publikacji)
ISSN
1429-9585
EISSN
2544-4654
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
33-49
Numer tomu
24
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
wypowiedzenie umowy o pracę
odpowiedzialność pracodawcy
rozwiązanie umowy o pracę
umowa o pracę na czas określony
EN
fixed- term contract of employment
termination of the contract of employment with notice
liability of the employer
agreement on termination of the contract of employment
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
65535
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych