Vibrational and reorientational dynamics and thermal properties in [Mg(H_2O)_4](ReO_4)_2 supported by periodic DFT study
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Vibrational Spectroscopy (25pkt w roku publikacji)
ISSN
0924-2031
EISSN
1873-3697
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
49-60
Numer tomu
94
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,4
Autorzy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
review-article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
69901
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych