Imię i jego formy w kręgach ziemiańskich : na materiale wspomnień
PBN-AR
Instytucja
Wydział Polonistyki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica (8pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-1765
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
219-225
Numer tomu
12
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
antroponimia
imiona w wersji nieoficjalnej
socjolingwistyka
języka familijny
języka polskiego ziemiaństwa
EN
anthroponymy
informal forms of names
sociolinguistic
language in family
language of Polish landed gentry
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article is between onomastics and sociolinguistics. The author shows the informal forms of names, which are used in Polish family of landed gentry in the beginning of XX century. The author carried out a word-formation analysis of a large collection of these forms, selected from three memory books. The article is an important contribution to the knowledge of the riches of the diminutives, which Poles in different epochs and environments have addressed themselves
Cechy publikacji
original-article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
67617
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych