Analiza gradientu temperatury w betonowej nawierzchni drogowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
ISSN
1234-5865
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
4
Strony od-do
59-70
Numer tomu
67
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The paper presents the results of experimental research that is the continuation of the research conducted as a part of a Ph.D. dissertation. The experimental research consisted in measuring the temperature at various depths inside a concrete slab, including its surface, and measuring the air temperature. The temperature distribution was measured on a concrete slab with dimensions similar to real road slab dimensions. The aim of the research was to determine the temperature gradient in the concrete slab in Polish climatic conditions and to verify the available analytical methods.
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, które są kontynuacją badań prowadzonych w ramach pracy doktorskiej. Badania doświadczalne polegały na pomiarze temperatury na różnych głębokościach wewnątrz płyty betonowej, w tym na jej powierzchni, oraz pomiarze temperatury powietrza. Pomiar rozkładu temperatury prowadzono na płycie betonowej o wymiarach zbliżonych do rzeczywistych płyt drogowych. Celem realizowanych badań było określenie gradientu temperatury w płycie betonowej w polskich warunkach klimatycznych oraz weryfikacja dostępnych metod analitycznych.
Cechy publikacji
Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Mechanika
Computer science – field of technical sciences
Mechanics
discipline:Budownictwo
discipline:Construction and building technology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:897969
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych