Analiza katastrof budowlanych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa (Politechnika Częstochowska)
Książka
Tytuł książki
Zrównoważone budownictwo - materiały i technologie
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-65951-36-6
Wydawca
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Analiza katastrof budowlanych
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
83-95
Numer rozdziału
8
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
construction
building collapse
damage reasons
statistical data
pl
budownictwo
dane statystyczne
katastrofa
przyczyny
Streszczenia
Język
en
Treść
The paper presents the definition of a building collapse and the potential reasons that may cause it. Based on the data of the Central Office of Building Surveillance, building collapses in the years 1995-2016 have been quantified. The building collapses that occurred in Poland in 2016 were thoroughly analyzed. Based on the obtained results, it was found that in June the most collapses were occurred. In addition, it was shown that structural elements of the buildings and their roofs were the most often damaged. As a result of the analysis, it was found that the climatic events have the most impact on building collapses.
Język
pl
Treść
W rozdziale została przytoczona definicja katastrofy budowlanej oraz potencjalne przyczyny, jakie mogą ją spowodować. W oparciu o dane Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zostały zestawione ilo-ściowo katastrofy budowlane w latach 1995-2016. Dokładnej analizie zostały poddane katastrofy bu-dowlane, które wystąpiły w Polsce w 2016 roku. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że w tym roku najwięcej katastrof wystąpiło w czerwcu. Ponadto wykazano, że najczęściej w katastrofach zniszczeniu ulegały elementy konstrukcyjne budynku i dachu. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w najczęściej za katastrofy budowlane są odpowiedzialne siły natury
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
60590