Information systems reliability and organizational performance
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki i Zarządzania (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology, ISAT 2018. Pt. 3
Data publikacji
2019
ISBN
9783319999920
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Information systems reliability and organizational performance
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
201-210
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
systemy informacyjne
niezawodność
MŚP
efektywność organizacji
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ISAT 2018
Nazwa konferencji
39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology
Początek konferencji
2018-09-16
Koniec konferencji
2018-09-18
Lokalizacja konferencji
Nysa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000216683