Constitutive Relations for the thermoviscoelasticity of diphase medium with a Kelvin-Voigt rheological skeleton
PBN-AR
Instytucja
Filia w Legnicy (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018) : 03-07 September 2018, Prague, Czech Republic
Data publikacji
2019
ISBN
Wydawca
IOP Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Constitutive Relations for the thermoviscoelasticity of diphase medium with a Kelvin-Voigt rheological skeleton
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
1-13
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
związki konstytutywne
termodynamika
teoria porosprężystości
reologia
ciało Kelvina Voigta
teoria Biota
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WMESS 2018
Nazwa konferencji
World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium
Początek konferencji
2018-09-03
Koniec konferencji
2018-09-07
Lokalizacja konferencji
Prague
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000220182
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych