Analysis procedure of the positronium lifetime spectra for the J-PET detector
PBN-AR
Instytucja
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Acta Physica Polonica. A, General Physics, Solid State Physics, Applied Physics (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0587-4246
EISSN
1898-794X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
5
Strony od-do
1637-1640
Numer tomu
132
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
12th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry
Początek konferencji
2017-08-28
Koniec konferencji
2017-09-01
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy (PALS) has shown to be a powerful tool to study the nanostructures of porous materials. Positron Emissions Tomography (PET) are devices allowing imaging of metabolic processes e.g. in human bodies. A newly developed device, the J-PET (Jagiellonian PET), will allow PALS in addition to imaging, thus combining both analyses providing new methods for physics and medicine. In this contribution we present a computer program that is compatible with the J-PET software. We compare its performance with the standard program LT 9.0 by using PALS data from hexane measurements at different temperatures. Our program is based on an iterative procedure, and our fits prove that it performs as good as LT 9.0.
Cechy publikacji
original-article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
63484
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych