Effect of high-pressure processing on carotenoids profile, colour, microbial and enzymatic stability of cloudy carrot juice
PBN-AR
Instytucja
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Food Chemistry
ISSN
0308-8146
EISSN
Wydawca
ELSEVIER SCI LTD
DOI
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
Strony od-do
nr art. 125112
Numer tomu
299
Link do pełnego tekstu
https://pdf.sciencedirectassets.com/271163/1-s2.0-S0308814619X00205/1-s2.0-S030881461931218X/main.pdf?X-Amz-Date=20190807T093737Z&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Signature=afa47130bf1a4c1020fcabd2c85967afe1e0b74c11446c827cdcedfa2b770760&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTY4JGDZLPH%2F20190807%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&type=client&tid=prr-61ebe27f-3412-4d84-a84b-90f70462bdb6&sid=c7d7b8b67a856045b12a20b294c801de3a13gxrqb&pii=S030881461931218X&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Security-Token=AgoJb3JpZ2luX2VjENH%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQCV5qae7puJIxzRwztwNUn1eyyPIJJ7KlxSsxrMqrs65gIhAMJlQRM9RyejfGuEAaTKCXwZcM2xLMFClTr%2ByPJBvV%2FkKtoDCFoQAhoMMDU5MDAzNTQ2ODY1IgzEVcg4AspyZJK5wPoqtwMOs5wcqnH2BGVNZ90pjgia7YX2%2BTvW1mGbginz9c1yvuC68TyIhsNmAfFSTCQiUFIjvBTBJXoFoMuJe6JGTx%2FpRwJs85gYAszrL2ZGj4tvMA2m8L77fVJ7TMy7C55Zp%2BsS0%2Bys49LUGAK3%2Fhwg1GtM4CIB7yfca09wrTQLHI2AMrnNetmLxJD%2BfUsp%2BV2Cof%2BnZEFkSiTS3eSXwFVxOzd%2BWHaGvfR%2BH2h4GxYAziiZcXSMfuJ4%2BWewcUD6O4M0l2BTWSXOAcqvDAlJ%2F5nzF0dCEQNOp9gjY59EdXMa23dyRL2NrYubUB1rUwvnQvq%2BcwKC2ZRUNFKOaDiHoNAmhvl%2FQ2WvVXZtAvTlKgYV3dzHolgtsjDU0OjwMTWI53CznmAFyjf8HFn0QNYs4EX6nbN8YK%2FQNTAGgUEPle7f8KvQETPN%2FktVOiQddAiO3v45yHQtWnXWT2bX3VRFt8XEXsu5oW0f4B%2FcpyjG6h1BqIu1bl5Gkb%2B3%2Bhxb5g3rJPEaRvrKbpktqXjTz1WSuq5ik3ScKw43PTx1KHNQIgOMDrm9YuDaA77iN1NA6o%2FzVKRt2lCHYIdtL6KkMLWlquoFOrMB8MoWGRT9QdV6s5OE8EKvpt2PdxXWbfesz1nJMa7YRZ%2BgmEDLxTPuLwYvuIN16A6sLB6JQr5ZmKRyBJEe%2FOcMs0D2PeqfbcQQimxryWVLvkGLIhfwC9AV1OHyT5%2BDJCb2U2fHzlyqo7BXIjm2WhhIK2K6WYnZGZvIqHRZHTDT%2FVBjP%2FLA8E7JYVk57eVlEzZDKLHJfoJIbfGsyB7v9ODlCV4nZocvmwQDc4iG%2BTHR3Aqj%2BgE%3D&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&X-Amz-Expires=300&hash=08f06449d2430a50f1b296b30033e292f833995145e0650fa7a790a5e1d4a44a
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Inne
System-identifier
PX-5d4a9b82d5ded052e8eb9ceb