Antropolog wobec odmienności kulturowej i przy rodniczej : refleksje Marii Czaplickiej z ekspedycji syberyjskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia Etnologiczne i Antropologiczne (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1506-5790
EISSN
2353-9860
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
33-47
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,82
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
12
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
63364