Aktualna polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej a Unia Europejska : podstawowe zagadnienia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Krakowskie Studia Międzynarodowe (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1733-2680
EISSN
2451-0610
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
115-134
Numer tomu
14
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Rosja
bezpieczeństwo międzynarodowe
Unia Europejska
stosunki międzynarodowe
Rosja - polityka zagraniczna
EN
Russia
international relations
Russian foreign Policy
international security
European Union
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest syntetyczne ukazanie źródeł rosyjskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Zasadniczą tezą jest stwierdzenie, że najważniejszą motywacją polityki zagranicznej Moskwy jest utrzymanie władzy przez obecny rząd. W tym celu Moskwa świadomie kreuje kontrolowany konflikt z Zachodem aby wywołać efekt skupienia zagrożonego narodu wobec władzy w celu poprawy jej legitymizacji nadszarpniętej przez trudności gospodarcze.
Język
EN
Treść
The main goal of this article is to synthetically depict the sources of Russian foreign policy, especially with regard to the European Union. The central thesis is, that the main driver behind Russian international conduct is the preservation of power by current government. To do so Moscow intentionally orchestrates controlled conflict with the West to induce the rally-around-the-leaders effect. It is supposed to augment the legitimization of the authorities which has been diminished by the economic hardships.
Cechy publikacji
original-article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
64269