Wody podziemne zaliczone do kopalin
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018 r.
Data publikacji
2019
ISBN
978-83-66305-69-4
Wydawca
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Wody podziemne zaliczone do kopalin
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
474-492
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-5d517af2d5de5e8c1cba139c