Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Książka
Tytuł książki
Profile Głębokich Otworów Wiertniczych. Wilga IG 1
Data publikacji
2019
ISBN
Wydawca
Państwowy Instytut Geologiczny - PIB
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Szczegółowy profil litologiczno-stratygraficzny
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
21-64
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-5d515a59d5de5e8c1cba12fc