Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Współczesne Problemy Ekonomiczne (6pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-9579
EISSN
2353-2815
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2 (15)
Strony od-do
67-75
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
prawa autorskie
copyright trolling
nieautoryzowane kopiowania dóbr informacyjnych
en
copyright
copyright trolling
unauthorized copying of information goods
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł podejmuje problem respektowania i egzekwowania praw autorskich w stosunku do cyfrowych dóbr informacyjnych, które rozpowszechniane są za pośrednictwem Internetu. W trakcie batalii toczonej między posiadaczami praw autorskich do dóbr informacyjnych a internautami wymieniającymi je w sposób nieautoryzowany zaistniało zjawisko copyright trolling, które jest działaniem o naturze oportunistycznej. Celem artykułu jest wyjaśnienie mechanizmu copyright trolling i określenie, jakie konsekwencje powoduje jego wykorzystywanie. W artykule postawiono tezę głoszącą, że działania oportunistyczne związane z egzekwowaniem praw autorskich prowadzą faktycznie do obniżenia autorytetu społecznego instytucji praw autorskich.
Język
en
Treść
Article deals with the problem of respect and enforcement of copyright in relation to digital information goods, which are distributed via the Internet. On the basis of the conflict between holders of copyright to information goods and Internet users that exchanging those goods without the authorization, grows a phenomenon of copyright trolling, which is an act of opportunist. This article goal is to explain the mechanism of copyright trolling and determine its consequences. In the article there is a thesis, which states that the opportunistic activities related to the enforcement of copyright actually lead to a reduction in social authority of copyright.
Inne
System-identifier
WUT98e5beae496141938b52e0e776ccc008
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych