Dostępność opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich w Polsce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (7pkt w roku publikacji)
ISSN
2300-0902
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
117-131
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
obszary wiejskie
dostęp do opieki zdrowotnej
Metoda Perkala
metoda Local Quotient i Florence
en
rural areas
access to health care
Perkal’s method
Local Quotient and Florence’s method
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań jest analiza zróżnicowania przestrzennego, kosztowej dostępności iakceptowalności usług zdrowotnych na obszarach wiejskich w Polsce oraz konsekwencji tego zróżnicowania dla stanu zdrowia populacji. Zastosowana metodologia umożliwiła identyfikację obszarów wiejskich, które zapewniają dobry, a nawet bardzo dobry dostęp do usług opieki zdrowotnej oraz tych charakteryzujących się słabym lub bardzo słabym dostępem. Sformułowano następujące hipotezy badawcze: (H1) dostępność do usług zdrowotnych na obszarach wiejskich jest zróżnicowana regionalnie; (H2) dostępność opieki zdrowotnej nie poprawiła się w analizowanym okresie; (H3) dostępność usług zdrowotnych wpływa na stan zdrowia populacji. W badaniu wykorzystano narzędzia ekonometryczne i statystyczne: metodę Perkala, metodę Local Quotient i metodę Florence auzyskane wyniki uprawniają do przyjęcia wszystkich hipotez badawczych.
Język
en
Treść
The aim of the research is the analysis of spatial differentiation, acceptability and cost-accessibility to health services in rural areas of Poland, and its consequences for population’s state of health. The employed methodology also enables the identification of rural areas, that provide a good, or even very good, access to healthcare services and those characterized by low, or very low access. The following research hypotheses have been formulated: (H1) accessibility to health services in ruralareas is regionally diversified; (H2) the availability of healthcare services has not improved in the analyzed period; (H3) the availability of healthcare services affects population’s state of health. In order to prove those hypotheses we have employed econometric and statistical tools: Perkal’s method, Local Quotient and Florence’s method Obtained results have entitled us to adopt all research hypotheses.
Inne
System-identifier
WUT6fc4f54357ee4c589a9e1673fc8d3780
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych