A note on the Zenga index with respect to different results depending on grouping or not grouping the data
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Śląski Przegląd Statystyczny (9pkt w roku publikacji)
ISSN
1644-6739
EISSN
2449-9765
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
16 (22)
Strony od-do
181-186
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nierówności
indeks Zengi
grupowanie danych
en
inequality
Zenga index
grouped data
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Streszczenia
Język
pl
Treść
Indeks Zengi jest stosunkowo nową propozycją w kontekście pomiaru nierówności. Własności i praktyczne zastosowania zarówno indeksu Zengi, jak i związanej z nim krzywej Zengi są obecnie intensywnie badane. Wskazywano na korzyści płynące ze stosowania tej właśnie miary oraz różnice pomiędzy nią a innymi istniejącymi miernikami nierówności. Jednakże istnieje potencjalny problem, związany ze stosowaniem indeksu Zengi, który jak dotąd nie został dostatecznie przedyskutowany. Otóż okazuje się, iż indeks ten daje odmienne wyniki w zależności od tego, czy stosowany jest do danych szczegółowych czy też zgrupowanych. Nawet jeśli wydawać by się mogło, iż jest to problem nieistotny ze względów praktycznych – ze względu na moce obecnych komputerów, niewymagające grupowania danych – zagadnienie to wciąż pozostaje problemem konceptualnym. Ponadto w niektórych sytuacjach, na przykład w sytuacji stosowania skal ekwiwalentności, kwestii grupowania danych nie da się uniknąć. W artykule problem ten został sformułowany, zilustrowany na prostych przykładach oraz krótko przedyskutowany.
Język
en
Treść
The Zenga index of inequality is a new proposal of measuring this phenomenon. The properties and empirical applications of Zenga index (and the underlying Zenga curve) have been recently widely investigated. Its advantages (and differences, as compared to other existing measures) have been pointed out. However, one of the possible problems associated with the use of the Zenga index has not yet been appropriately addressed.Namely, the Zenga index assumes different values depending on whether it is applied to grouped or ungrouped data. As it may seem that due to contemporary computers power it is not necessary to group data, the problem still exists as a conceptual one. Moreover, in some situations – such as applying equivalence scales – avoiding grouping of the data is not possible even in principle. The problem is stated, illustrated by simple numerical examples and briefly discussed in this paper.
Inne
System-identifier
WUTa703321fe5344fa1a454e7bb68d91188
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych