Bariery dzielenia się wiedzą przez przedstawicieli pokolenia „baby boomers”
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka. Research on Enterprise in Modern Economy - Theory and Practice (6pkt w roku publikacji)
ISSN
2084-6495
EISSN
Wydawca
Politechnika Gdańska
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1 (24)
Strony od-do
35-45
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
pl
zarządzanie wiedzą
dzielenie się wiedzą
pokolenie „Baby Boomers” („BB”)
bariery dzielenia się wiedzą
en
knowledge management
knowledge sharing
“Baby Boomers” (“BB”) generation
barriers of knowledge sharing
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest przedstawienie barier dzielenia się wiedzą przez pracowników w wieku 50+ („Baby Boomers”). Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny, powstał na bazie krajowej oraz zagranicznej literatury przedmiotu oraz badań przeprowadzonych przez autorki. W artykule wykorzystano wyniki wywiadów przeprowadzonych z osobami w wieku 50+ oraz z przedstawicielami organizacji zatrudniających pracowników w tym wieku
Język
en
Treść
The main objective of this paper is to present the barriers of knowledge sharing by employees aged 50+ (“Baby Boomers” “BB”). The article is of a theoretical-empirical nature and is based on home and foreign literature as well as the studies conducted of the authors. In the article, the authors used the results of interviews with employees over the age of 50 and with representatives of organizations employing “BB”
Inne
System-identifier
WUT522623e569884adc9c0fe6a98d11df86
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych