Masa ciała oraz struktura płci i wieku zajęcy w wybranych rejonach Wyżyny Lubelskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Aktualne problemy w produkcji zwierzęcej / pod red. Witolda Chabuza, Bożeny Nowakowicz-Dębek
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-7259-281-1
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Masa ciała oraz struktura płci i wieku zajęcy w wybranych rejonach Wyżyny Lubelskiej
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
95-101
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.47
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
4000044780