Ecumenism in Poland : movement full of contrasts
PBN-AR
Instytucja
Wydział Teologiczny (do 30.09.2019) (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Rocznik Teologii Katolickiej (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1644-8855
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
3
Strony od-do
53-66
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,70
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
Jan Paweł II
Kościół katolicki
ekumenizm
dialog ekumeniczny
Polska Rada Ekumeniczna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
0
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Since the beginning of Christianity, the consequences of the separations (regarding doctrine and tradition) have been permanent and painful – full of contrasts (conflicts, differences); contrasts that present a certain phenomenon, by showing it in comparison with another but completely different phenomenon. Therefore the article presents a set of selected positive and negative ecumenial experiences. The purpose of such combination of opposites is to emphasize the characteristic features that particular Churches or Christian Communities present, and simultaneously it shows the Christians’ responsibility for seeking unity. As John Paul II formulated it, ecumenism is “a movement towards unity”. Ecumenism is not merely the “sign of the times”, but it is a duty and responsibility in the face of God and His saving plan. It lies with those who through Baptism became Christ’s body and His people.
Język
polski
Treść
EKUMENIZM W POLSCE – RUCH PEŁEN KONTRASTÓW Skutki podziałów (dotyczących doktryny i tradycji) od początku chrześcijaństwa są trwałe i bolesne, czyli pełne kontrastów (konfliktów, różnic). Kontrasty, polegające na przedstawieniu pewnego zjawiska, poprzez ukazanie na tle lub obok, zjawiska, zupełnie odmiennego. Stąd w artykule zostały zaprezentowane wybrane pozytywne i negatywne doświadczenia ekumeniczne. Takie zestawienie przeciwieństw służy uwydatnieniu cech charakterystycznych, które prezentują poszczególne Kościoły, czy Wspólnoty chrześcijańskie, a jednocześnie wskazuje na obowiązek dążenia do jedności, który ciąży na wszystkich chrześcijanach. Każda dobra inicjatywa ma swój sens. Jak sformułował Jan Paweł II, „ekumenizm jest ruchem ku jedności”. Ekumenizm bowiem to już nie tylko „znak czasu”, ale to obowiązek i odpowiedzialność wobec Boga i Jego zbawczego zamysłu, spoczywająca na tych, którzy przez chrzest stali się Ciałem Chrystusa i nowym Jego ludem.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
3343000154149
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych