Badanie rozprzestrzeniania się związków ropopochodnych wokół stacji kolejowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki techniczne i inżynieryjne. Część V
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65677-60-0
Wydawca
Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Badanie rozprzestrzeniania się związków ropopochodnych wokół stacji kolejowych
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
29-36
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
chromatografia gazowa
węglowodory
gleba
kolej
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przerób ropy naftowej oraz towarzyszące mu transport i dystrybucja produktów naftowych są jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego. W transporcie lądowym, szczególnie na dłuższych dystansach, istotną rolę odgrywa kolej. Wiele czynności prowadzonych na kolei może wywierać negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym glebę. W niniejszej pracy oznaczono zawartość wybranych związków ropopochodnych w próbkach gleby pobranej z trzech stacji kolejowych znajdujących się na terenie miasta Płocka i okolic. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować niewielkie ilości czterech węglowodorów, tj. n-nonanu, n-dekanu, n-undekanu oraz n-dodekanu. Odnotowano również obecność innych związków o wyższych czasach retencji, które mogą stanowić ślady po wyciekach do gruntu cięższych frakcji ropy naftowej, takich jak olej napędowy lub olej opałowy.
Inne
System-identifier
WUTfae68bf3ffc54050b307861ceb19cc78