Struktura asfaltu modyfikowanego kopolimerem styren-butadien-styren (SBS) i woskiem syntetycznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Elastomery (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1427-3519
EISSN
Wydawca
Instytut Przemyslu Gumowego Stomil
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
20-31
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Słowa kluczowe
pl
Asfalt
wosk
kopolimer styren-butadien-styren
elastomeroasfalt
mikroskopia
en
Bitumen
wax
styrene-butadiene-styrene copolymer
asphalt-elastomer binder
microscopy
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury asfaltu modyfikowanego kopolimerem SBS i woskiem syntetycznym. Do asfaltu drogowego 35/50 dodawano kopolimer styren-butadien-styren (SBS) w ilości 1–4% mas. oraz 0,5% mas. wosku syntetycznego. Dokonano oceny ilościowej i jakościowej struktury otrzymanych układów trójskładnikowych za pośrednictwem mikroskopii optycznej z przystawką fluore¬scencyjną. Na podstawie jakościowych i ilościowych badań mikroskopowych określono homogeniczność kompozycji asfaltowo-polimerowych, a także wielkość cząstek polimeru w asfalcie.
Język
en
Treść
This work shows the results of studies on the structure of modified bitumen with SBS copolymer and synthetic wax. The styrene-butadiene-styrene (SBS) copolymer in the amount of 1-4 wt% and 0.5 wt% of synthetic wax were added to the road bitumen 35/50. For the obtained bitumen-polymer compositions, quality and quantity evaluation of structure by fluorescence microscopy were carried out. On the base of quality and quantity microscopic tests can determine the homogeneity of the bitumen-polymer compositions, and particle size of the polymer in the bitumen.
Inne
System-identifier
WUTfee778a662e2459b9b3e113498c6527b