Kształcenie na kierunku technologia chemiczna w kontekście sytuacji absolwenta
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przemysł Chemiczny (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2496
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o.
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
803-810
Numer tomu
96
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
technologia chemiczna
studia
programy kształcenia
pracodawcy
studenci
absolwenci
sytuacja zawodowa
en
chemical technology
studies
programmes of study
employers
students
graduates
professional situation
Streszczenia
Język
pl
Treść
Dokonano analizy kształcenia na kierunku technologia chemiczna w kontekście sytuacji zawodowej absolwentów tego kierunku. Przedstawiono wyniki badania ankietowego wydziałów prowadzących studia na kierunku technologia chemiczna, a także dane zgromadzone na podstawie przeglądu źródeł dotyczących kształcenia na kierunkach chemicznych i sytuacji zawodowej absolwentów tych kierunków oraz raportów z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Według większości wydziałów zdobyte wykształcenie powinno stanowić jedynie dobrą bazę do podjęcia pracy zgodnej z ukończonym kierunkiem studiów. Pracodawcy nie poszukują absolwentów o wąskiej specjalności. Absolwent studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia na kierunku technologia chemiczna prowadzonym przez daną uczelnię jest na ogół bardziej zagrożony bezrobociem i zawsze zarabia mniej niż absolwent tej uczelni.
Język
en
Treść
The education in the chemical technology field of study in the context of the professional situation of the field of study graduates have been analysed. The results of the survey performed for faculties providing studies in the chemical technology field of study as well as data collected from the review of sources on the education in chemical fields of study and professional situation of graduates of these fields of study and reports from the nationwide monitoring system of Economic Fates of Graduates of higher education institutions have been presented. In the opinion of most faculties the acquired education should be only a good basis to attain employment corresponding to completed studies. Employers do not look for narrowly specialized graduates. A graduate of the first and the second cycle degree programme in the chemical technology field of study provided by a given higher education institution is generally more likely to be unemployed and always earns less than a graduate of this higher education institution.
Inne
System-identifier
WUT8975df529c2d4482810e632290a4d803
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych