Przenośny System do Przechwytywania Miniaturowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (PSP-MBSP)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa (8pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-5891
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
3
Strony od-do
139-150
Numer tomu
9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
bezzałogowe statki powietrzne
drony
przechwytywanie bezzałogowych statków powietrznych
angielski
Unmanned Aerial Vehicles
drones
capturing of the Unmanned Aerial Vehicles
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2018-09-30
Streszczenia
Język
polski
Treść
W pracy przedstawiono zakres i stan obecny realizowanego w Instytucie Techniki Uzbrojenia (ITU) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) projektu DOB-1P/02/18/2016, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W ramach projektu powstaje Przenośny System do Przechwytywania Miniaturowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (PSP-MBSP). System ten jest odpowiedzią na już występujące i stale zwiększające się zagrożenie, spowodowane nielegalnym i nieautoryzowanym wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP), zwyczajowo nazywanych dronami, w tym zwłaszcza podczas imprez masowych, zgromadzeń, wydarzeń sportowych itp. Ideą rozwijanego rozwiązania jest fizyczne przechwycenie MBSP (o rozpiętości płatów lub wirnika poniżej 25 cm) znajdującego się na wysokości kilkudziesięciu metrów poprzez wystrzelenie w jego kierunku pocisku siatkowego, który w odpowiedniej odległości od celu ulegnie rozcaleniu, spowoduje wyrzucenie i rozłożenie siatki przechwytującej oraz uchwycenie MBSP, a następnie jego kontrolowane sprowadzenie na powierzchnię ziemi. Takie rozwiązanie zapewni dużą skuteczność przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa osób i instalacji znajdujących się w rejonie operowania PSP-MBSP.
Język
angielski
Treść
The scope and the current status of the project DOB-1P/02/18/2016 is presented in this paper. The project is carrying out at the Institute of Armament Technology of the Faculty of Mechatronics and Aerospace of the Military University of Technology and it is granted by the National Centre for Research and Development. The Man-Portable Counter Miniature Unmanned Aerial Vehicle System (MPC-MUAVS) is being developed within the project. This system is the response to already existing and constantly increasing threat caused by illegal use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), usually named drones, especially during mass events, rallies, and sport events. The idea of this conception is to intercept the MUAV (the span of wings or rotor is under 25 cm) whose altitude amounts to scores of meters by launching the net projectile. After reaching the proper distance to the target, the projectile will disassemble and the net will spread and finally intercept the MUAV. Then, all key parts of the projectile and intercepted UAV will decent on the ground. This solution provide high efficiency while maintaining the maximum level of safety both the people and the infrastructure in the area of the MPC-MUAVS acting.
Cechy publikacji
Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Machinery construction and operation
Mechanics
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Mechanika
discipline:Machinery construction and operation
discipline:Mechanics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:918530
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych