Comparison of blind intubation via supraglottic airway devices versus standard intubation during different airway emergency scenarios in inexperienced hand. Randomized, crossover manikin trial.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Medicine (Baltimore) (40pkt w roku publikacji)
ISSN
0025-7974
EISSN
1536-5964
Wydawca
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
40
Strony od-do
e12593 s. 1-9
Numer tomu
97
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Pozostali autorzy
+ 9
Słowa kluczowe
en
Cardiopulmonary resuscitation
Intubation, intratracheal - methods
Intubation, intratracheal - instrumentation
Patient simulation
Manikins
pl
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Intubacja dotchawicza - metody
Intubacja dotchawicza - sprzęt
Symulacja choroby dydaktyczna
Fantomy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000106307
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych