Effects of selected nanoparticles on aquatic plants
PBN-AR
Instytucja
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Desalination and Water Treatment (20pkt w roku publikacji)
ISSN
1944-3994
EISSN
Wydawca
Taylor & Francis
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Strony od-do
42-48
Numer tomu
117
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
en
Nanoparticles
Aluminium oxide
Zirconium oxide
Ecotoxicity
Aquatic plants
PNEC
Risk assessment
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, XIII Konferencja Naukowa
Początek konferencji
2017-12-04
Koniec konferencji
2017-12-06
Lokalizacja konferencji
Czestochowa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
This paper presents results of ecotoxicological assessment of nano-Al2O3 and nano-ZrO2 in relation to cyanobacteria, algae and higher plants. Bioindicators showed diverse sensitivity to nanocompounds. EC50 values were in the ranges: for nano-Al2O3 from 5.3 mg/L (Desmodesmus quadricauda) to 457.9 mg/L (Scenedesmus obliquus), for nano-ZrO2 from 19.6 mg/L (D. quadricauda) to 277 mg/L (Lemna minor). According to EU criteria, nano-Al2O3 proved to be toxic to D. quadricauda, harmful to Raphidocelis subcapitata and Microcystis aeruginosa and non-toxic for other species of algae and L. minor. Nano-ZrO2 was harmful to D. quadricauda and non-toxic to other tested species. Calculated predicted no effect concentration (PNEC) in the environment values were 0.0395 mg/L for nano-Al2O3 and 0.0416 mg/L for nano-ZrO2. The risk assessment, conducted on the basis of the predicted environmental concentration (PEC)/PNEC quotient, showed a low risk in relation to aquatic plants caused by the presence of nano- Al2O3 when PEC were calculated using the statistical extrapolation model of Aldenberg–Jaworska. Nanoparticles proved to be more toxic to tested bioindicators than their bulk counterparts. This indicates that the nano-form of a given substance may pose a greater hazard for the environment than the same substance in the large form.
Inne
System-identifier
WUT02f41bbbeb9b446f95f98abc412ca9cd
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych