Ocena konstrukcji mostów w świetle charakterystyki i definicji tensegrity
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria i Budownictwo
ISSN
0021-0315
EISSN
Wydawca
Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo
DOI
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
2
Strony od-do
66-70
Numer tomu
75
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
budownictwo
tensegrity
en
tensegrity
bridge
Streszczenia
Język
pl
Treść
charakteryzowano koncepcję tensegrity jako systemu konstrukcyj-nego. Podano autorską definicję tensegrity, która pozwala precyzyjnie ocenić, czy konstrukcja budowlana spełnia, czy też nie cechy tego sys-temu. W świetle przedstawionej definicji scharakteryzowano kilka nie-typowych konstrukcji mostowych, które pretendują do miana mostów tensegrity
Język
en
Treść
he concept of tensegrity as a construction system is presented and characterized. An original definition of tensegrity has been given, which allows to precisely assess whether the building structure meets or not the features of this system. In the light of the definition presented, several non-standard bridge constructions are characterized, which aspire to the tensegrity bridge term
Inne
System-identifier
WUT60364acf267c4023822cbd09a202dbc1