Współpraca Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z branżą konstrukcji stalowych na przykładzie międzynarodowego projektu SKILLS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria i Budownictwo (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0021-0315
EISSN
Wydawca
Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
8
Strony od-do
398-401
Numer tomu
73
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
projekt SKILLS
współpraca międzynarodowa
en
project SKILLS
international cooperations
Streszczenia
Język
pl
Treść
Pzedstawiono projekt SKILLS jako przykład międzynarodowej współpracy organizacji zrzeszających firmy branży konstrukcji stalowych z ośrodkami naukowymi i instytucjami szkoleniowymi we Francji, Hiszpanii i Polsce, w zakresie potrzeb ustawicznego dokształcania,w związku ze zmianami w praktyce projektowania wprowadzonymi przez eurokody. Opisano udział Wydziału Inżynierii Lądowej PW i Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych w realizacji projektu
Język
en
Treść
The SKILLS project has been presented as an example of the international cooperation of organisations associating steel construction companies with universities and training institutions in France, Spain, and Poland, in the field of lifelong learning needs due to the changes introduced to the design practice by the Eurocodes. The contribution of the Faculty of Civil Engineering, WUT and the Polish Chamber of Steelworks in the project was described
Inne
System-identifier
WUTfc896f77b0be4774a9cee9042bf9e5cd