Zagadnienia kształtowania konstrukcji w ujęciu współczesnej mechaniki
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria i Budownictwo (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0021-0315
EISSN
Wydawca
Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
8
Strony od-do
437-441
Numer tomu
73
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
21.85
Słowa kluczowe
pl
kształtowanie konstrukcji
optymalizacja topologiczna
kratownica
belka swobodnie podparta
ruszt
metoda strut and tie
en
structural design
topological optimization
truss
freely supported beam
grillag
strut and tie method
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono współczesne kierunki rozwoju teorii optymalizacji topologii konstrukcyjnej dźwigarów płaskich, przestrzennych oraz rusztów. Omówiono metody konstrukcji bazowych prowadzące do kratownicowych lub belkowych aproksymacji dźwigarów Michella ,metodę strut and tie w wersji wspomaganej przez metodę konstrukcji bazowych, metodę interpolacji materiałowej oraz metodę projektowania materiału. Każda z tych metod łączy w sobie optymalizację kształtu i materiału
Język
en
Treść
The paper concerns the contemporary trends of the theory of optimization of structural topology of planar and spatial girders as well as grillages. The following methods discussed are the ground structure method leading to truss-like or beam-like approximations of Michell structures, the strut and tie method supported by the ground structure method, the method of material interpolation schemes and the free material design method. Each of these methods combines the shape design and the material design
Inne
System-identifier
WUT870ccf9bcb03435881de3bbffbde11a6