O badaniach hybrydo - wego zbrojenia FRP do konstrukcji infrastrukturalnych z betonu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria i Budownictwo (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0021-0315
EISSN
Wydawca
Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
8
Strony od-do
428-432
Numer tomu
73
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
pręty kompozytowe
zbrojenie elementów betonowych
en
hybrid composite bars
non-metallic reinforcement
Streszczenia
Język
pl
Treść
Pzedstawiono wyniki badań związanych z oceną hybrydowych prętów kompozytowych jako niemetalicznego zbrojenia wybranych elementów betonowych stosowanych w obiektach infrastrukturalnych. Stwierdzono, że zwiększenie sztywności prętów kompozytowych z włókien bazaltowych BFRP (Basalt Fiber Reinforced Polymer)można uzyskać przez zastąpienie części włókien bazaltowych włóknami węglowymi. Omówiono efekty podjętej produkcji tego rodzaju prętów
Język
en
Treść
The results of research related to the evaluation of hybrid composite bars as non-metallic reinforcement of selected concrete members used in infrastructural facilities are presented. It has been found that increasing the stiffness of basalt fiber composite bars (BFRP)can be achieved by replacing some basalt fibers with carbon fibers. The results of the production of such bars are discussed
Inne
System-identifier
WUT4710fdd5678843eaac05cd66715cab55