Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie w żelbetowych elementach rozciąganych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Inżynieria i Budownictwo (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0021-0315
EISSN
Wydawca
Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
3
Strony od-do
34-137
Numer tomu
74
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
5.15
Słowa kluczowe
pl
zbrojenie
elementy żelbetowe
Eurocod 2
en
reinforcement
Eurocode 2
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zaproponowana metoda obliczania minimalnego zbrojenia polega na bezpośrednim sprawdzaniu przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, czy założone zbrojenie zapewnia ograniczenie szerokości rys, które mogą powstać pod wpływem sił rysujących. Określono trzy poziomy dokładności analizy, a przepisy Eurokodu 2 wzbogacono o uzupełnienia z krajowego załącznika niemieckiego.
Język
en
Treść
New approach using direct crack width calculations of the minimum reinforcement in tensile RC elements is presented. Verification involves checking whether the provided reinforcement ensures that the crack width that may result from cracking forces does not exceed the limit value. Three levels of accuracy of the analysis were defined and the Eurocode 2 provisions were enriched with supplements derived from the German national annex.
Inne
System-identifier
WUTe4a607aa9ddb4901a0bbcb57e68f7b70